1. Ekintza – KUDEAKETA-KOORDINAZIOA

2. Ekintza – KOMUNIKAZIOA

3. EkintzaHELI-AZALEREN ETA HELIPORTUEN MUGAZ GAINDIKO SAREA – SARE LOGISTIKO/FISIKOA

4. Ekintza – LANKIDETZA ARRISKUEN PREBENTZIOAN ETA KUDEAKETAN ETA BABES ZIBILEKO ETA OSASUN ZERBITZUETAKO EKINTZA BATERATUETAN – SARE OPERATIBOA

5. Ekintza – PROBA PILOTUA – ELKARREKIN ARIKETAK ETA SIMULAKROAK EGITEA