Sare logistikoa

3. ekintza: MUGAZ GAINDIKO HELIAZALEREN ETA HELIPORTUEN SAREA – SARE LOGISTIKOA GARATZEA

Akzioak

3.1 jarduera Gune sentikorretako balizko udalerrien datu-basea garatzea.
3.2 jarduera Heliazaleren gutxieneko baldintzak ezartzea, eta egon litezkeen kokaguneak aukeratzea.
3.3 jarduera Aurreko betekizunak betetzen dituzten aztertzeko udalerrien GIS analisia.
3.4 jarduera Helikoptero-pilotuen lantaldea.
3.5 jarduera Heliazaleren kokaguneak behin betiko aukeratzea udalekin eta/edo toki-ekintzako taldeekin elkarlanean.
3.6 jarduera Erreferentziako ospitaleak detektatzea.
3.7 jarduera Heliazalerak finkatzea (edo eraikitzea).
3.8 jarduera Heliportuak eraikitzea eta/edo egokitzea/hobetzea.

Sare operatiboa

4. ekintza: LANKIDETZA ARRISKUEN PREBENTZIO ETA KUDEAKETAN, ETA BABES ZIBILAREN ZEIN OSASUN-ZERBITZUEN ARLOKO BATERAKO EKINTZETAN

4.1 jarduera HeliNET sarearen dimentsio operatiboa ezartzea.
4.2 jarduera Elkarri laguntzeko misioetan jarduteko protokolo erkideak ezartzea.
4.3 jarduera Larrialdi-egoeretan jarduteko gidak batera ezartzea.
4.4 jarduera Emergentzia-egoeretan jarduteko gidak batera ezartzea.
4.5 jarduera Baterako prestakuntza-jarduerak garatzea.
4.6 jarduera Osasun-arloko emergentzia zehatzetan proba gisa jarduteko gutxieneko protokoloak, gidak eta ekipamenduak garatzea.
4.7 jarduera Koordinazio operatiboko zentroei erabakitzen laguntzeko tresna garatzea.